Armenia: Army Day

Australia: 2020 Australian Open tennis tournament in Melbourne